Ulusal Örgütler Ulusal Örgütler

ÜYELİKLERİMİZ

Asyaturkpatent ofisi aşağıda belirtilen kar amacı gütmeyen ve fikri sınai haklar konusunda hizmet veren resmi kuruluş, dernek ve birliklerin değerli üyeleri ile uluslararası alanda yardımlaşma ve müşterilerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Genelde TÜRPATENT’in üye olmadığı anlaşmalardan dolayı müşterilerin maddi ve zaman olarak kayıp yaşamamaları nedeniyle profesyonel destek amaçlı işler ve danışmanlık hizmetler verilmektedir. Örneğin, International Federation of Intellectual Property Attorneys (Uluslararası Vekiller Birliği Federasyonu) kendisine üye uluslararası dernek, sivil toplum örgütleri, resmi kurumlar, münferit avukatları üye olarak kabul etmektedir. Buradaki avukatlar, yerel ülkelerde oluşan bürokratik engelleri, yerel ülkelerde fikri sınai haklar konusunda müşterinin kafasında oluşan belirsizlikleri, yerel ülkesinde danışılacak bir merci bulmaması gibi sorunları çözüme kavuşturmaktadır. Öte yandan müşterilerin başka ülkelere giderek avukat, vekil, uzman bulmalarına gerek kalmadan aşağıdaki organizasyonlardan üyeler ile birlikte çözüm üretmesi çok ciddi ekonomik ve zaman tasarrufları yanısıra işlerini planları doğrultusunda tam bir belirleme ile yapmasını sağlamaktadır. Diğer bir kuruluş olan European Communities Trade Mark Association (Avrupa Toplulukları Ticari Marka Derneği) üyeleri internetin patlaması ve dünya ekonomisinde ticari markaları etkileyen yeni çerçeveden kaynaklan sorunları, AB üye ülkeleri ilgilendiren markalar, tasarımlar, alan adları, telif hakları ve haksız rekabet gibi konuların korunması ve kullanımı hakkında kendi üyeleri ile kar amacı gütmeden çözümler getirmek için çalışmalar yapmaktadır. Asyaturkpatent ofisimiz bu derneğin ve aşağıdaki birçok derneğin sözcülerinin ve üyeleri aracılığı ile müşterilerinin uluslararası alanda çözümler getirmektedir. Genelde Ofisimiz, Türkiye’ den başvurunun ekonomik olmamasını sağlayan TÜRKPATENT’in üye olmadığı başvuru sistemlerinden kaynaklanan durumlarda gerçekleşmektedir. Bu durumda başvuru yapılması ve bu üyelikler ile doğrudan başvuruları yönetmek şeklinde hizmet verilmektedir.

The German Association for the Protection of Intellectual Property (GRUR)

The German Association for the Protection of Intellectual Property (GRUR)

(Alman Fikri Mülkiyet Koruma Birliği)

Web: www.grur.de

Fikri sınai haklar konusunda Almanya’nın en köklü birliğidir.

1891 tarihinden beri faaliyet göstermektedir.

International Trademark Association (INTA)

International Trademark Association (INTA)

(Uluslararası Ticari Marka Derneği)

Web: www.inta.org

Merkezi New York’ta bulunan kâr amacı gütmeyen dernek, 1878 yılında, “ticari marka sahiplerinin haklarını korumak ve teşvik etmek, yararlı yasaları güvence altına almak ve ilerleme için her türlü çabayı sarf etmek ve yardım etmek için bir organizasyona ihtiyaç hisseden 17 tüccar ve üretici tarafından kurulmuştur.

Üyeleri 191 ülkeden 7 bin 200’den fazla kuruluştan oluşmaktadır. 

The Association of European Trademark Owners (MARQUES)

The Association of European Trademark Owners (MARQUES)

(Avrupa Marka Sahipleri Birliği)

Web: www.marques.org

Leicester, İngiltere merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.
Marka sahiplerinin mesleki gelişimini küresel bir ekonomi içindeki ticaret markalarının seçimi, yönetimi, korunması ve sömürülmesinde eğitmek ve teşvik etmek: fikir ve bilginin serbest değişimi için bir forum oluşturmak ve çıkarlarının temsil edilmesi için etkili bir platform sağlamak amacıyla kurulmuştur. Garanti ile sınırlıdır.

Association of Intellectual Property Experts (VPP)

Association of Intellectual Property Experts (VPP)

(Fikri Hak Uzmanları Birliği)

Web: www.vpp-patent.de

Frankfurt – Main Federasyonu, Almanya merkezli web sitesi sağlayıcılığı ve buradaki markaların hakların korunması ile ilgili hizmet eder. 

Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

(Avrupa Patent Vekilleri Enstitüsü)

Web: www.patentepi.com

Münih – Almanya merkezli 1977 yılında kurulmuştur. Tüm Avrupa patent vekillerini temsil eden profestonel bir kurumdur. 

European Communities Trade Mark Association

European Communities Trade Mark Association

(Avrupa Toplulukları Ticari Marka Derneği)

Web: www.ecta.org

1980 yılında kurulan Brussels, Belçika merkezli kar amacı gütmeyen Birlik, Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerde, marka, tasarım ve ilgili Fikri Haklar alanlarında profesyonel olarak pratik yapanları bir araya getirmektedir. Bu profesyoneller endüstride pratik yapan marka danışmanları, marka vekilleri, avukatlar ve bu alanlarda uzmanlaşmışlar bulunmaktadır. 90 ülkeden yaklaşık 1500 üyesi bulunmaktadır. 

International Federation of Intellectual Property Attorneys

International Federation of Intellectual Property Attorneys

(Uluslararası Vekiller Birliği Federasyonu)

Web: www.ficpi.org

1906 yılında kurulan Basel, İsviçre merkezli kar amacı gütmeyen Federasyon, dünya çapında patent ve marka profesyonellerini ilgilendiren konularda çalışmaktadır. Pratikte sadece Fikri Haklar alanında çalışan üyelerden oluşan tek birliktir. Yaklaşık 3800 üyesi olan Birliğin amacı; üyelerinin ve onların müvekkillerinin ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına hizmet etmektir.