Patent Nedir PATENT BAŞVURUSU

Patent Nedir

Patent, icat edilen buluşun, kişiye ya da kişilere belirli bir süre içinde kullanma, satma, kiralama gibi mülkiyetine ayrılmış devlet tarafından verilen yasal belgedir.

Bir başka deyişle sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel haklarıdır.BULUŞ NEDİR

Bilinen bilgilerden faydalanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma ya da yöntem geliştirmedir. Bir diğer adıyla icattır. Buluş ya da icat, daha önce bulunmayan bir şeyin insan çabasıyla geliştirilmesidir. İcatlar genellikle geçmişte var olan teknik bilgilerin yeni ve benzersiz bir şekilde meydana getirilmesi sonucudur.

Buluşçu ya da mucit bir işi daha kolay, verimli yapmak çabasıyla bazen de rastlantı ile ortaya çıkarabilmiştir. Buluşlar, bireysel ve grup çalışmasıyla gerçekleşebilir.  Dünyanın birçok yerinde birbirinden haberi olmadan ortaya çıkan benzer buluşlar görülmüştür.


Neden Patent Verilir

Patent sistemi, buluş sahiplerine belli bir süre koruma hakkı vermesinin yani sıra, patentte yer alan tüm bilgileri kamuoyuna açarak, aynı konuda çalışan başkalarının ayni buluşu yeniden üretmek için emek, zaman, maliyet vs. harcamasının engellenmesi için vardır. Bu özelliğe patentin bilgi işlevi diyoruz.


Hangi Buluşlara Patent Verilir

Bir buluşa patent verilebilmesi için 3 şartın geçerli olması gerekiyor. 
1)Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluş yenidir. 
2)Tekniğin bilinen durumunun aşılması; 
3) Sanayide ve tarımda uygulanabilir olması;

Hangi Buluşlara Patent Verilemez

Buluş niteliğinde olmadığı için patent verilemeyecek konular: 
a) Kesifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; 
b) Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar; 
c) Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları; 
d) Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller. 
e) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

Patent Nedir Patent Nedir Patent Nedir