Tasarım Nedir TASARIM BAŞVURUSU

Tasarım Nedir 

Tasarım bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü, ifade eder. Bir tasarımın koruma altına alınabilmesi için yenilik ve *ayırt edici niteliğe sahip olması gerekmektedir.


*ayırt edici nitelik  Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın yine bilgilenmiş kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılığın olması anlamındadır. Eğer böyle bir fark yoksa tasarım ayırt edici niteliğe sahip değildir.

Patent başvurusu niteliğinde olan tasarımlar bu tanımlamalar doğrultusunda korumaya sahip olmaktadır.

Tasarım patenti başvurusunda nelere dikkat edilmesi gerektiği ve hangi tasarım başvurularının tescil ile sonuçlanabileceği konusunda bilgiler için
tasarım başvurusu sayfasına gidiniz.

Tasarım Nedir