Tasarım Başvurusu TASARIM BAŞVURUSU

TASARIM BAŞVURUSU

Tasarım başvuruları, ürünlerin görselliğini koruyacağından fotoğrafları ile başvurulur. Bu fotoğraflar usulüne uygun tarifnameler ile hazırlanıp tescil sürecine hazır hale getirilir.

Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımlar belge verilerek korunur. Birleşik bir ürünün bir parçası ile ilgili tasarımın kendisi yeni ise ve ayırt edici bir niteliğe sahipse ayrıca korumadan yararlanır.

Tasarım tescil belgesi alan ürünler, sahibine marka ve patent tescillerinde olduğu gibi tekel hakkı vermektedir.  Tasarım tescilleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ve sorularınız için bize danışabilirsiniz. Talep ya da sorularınız 1-2 işgünü içerisinde cevaplanmaktadır. 


TASARIM TESCİLİ KORUMASI

Tasarım başvurusu yapılan ürünler görselliği korumaktadır. Görselliği olan ürünün şekil ve biçimleri ürünün sağladığı teknik fayda da rol oynuyorsa bir başka deyişle bu ürün üzerinde şekil ve biçimlerinde değişiklikler yapıldığında teknik sağladığı fayda da eksiklik sağlıyorsa o halde sadece tasarım tescili ile teknik fayda ve tekel hakkı tanıyan faydalı model ve patent tescilleri ile aynı işlevi kendiliğinde sağlayabilecek özel durumlar da elde edilebilir. Çünkü Tasarım koruması üretim yöntemi, ürünün kullanım amacı, ürünün teknik faydaları ve ürünün fonksiyonel özellikleri gibi konuları kapsamamaktadır.

Tasarım tescili olan ürünler öncelikle ve sadece görsellik konusunda tekel hakkı tanımaktadır. Tasarım tescili olan ürünler, alternatif tüm renkleri ve tasarlanabilecek ebatları ve ölçüleri kapsayacak şekilde korumaktadır.  Tasarım tescili olan ürüne benzer bir ürünün tescil alabilmesi için tasarım tescili olan ürüne göre ayırt edici nitelikte farklılıkları olabilmesi gerekmektedir. Ayırt edicilik konusunda ki yorum Türk Patent Marka ve Kurumu uzmanlarının 554 Sayılı K.H.K çerçevesinde yapılmaktadır. Bu bağlamda tasarım koruma kapsamının belirlenmesi 554 Sayılı K.H.K 11 madde çerçevesinde şöyle ifade edilmiştir; Tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimle bariz benzerlik gösteren tasarımlar kapsam içindedir. Kıyaslanan tasarımların farklılıklarından çok ortak özelliklerine ağırlık verilir. Tasarımcının seçenek özgürlüğü dikkate alınır.

Tasarım Koruması Dışı Haller

·         Teknik fonksiyonun gerçekleştirilmesinde tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar…
·    Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak zorunlu biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar…


Tasarım Koruması Süresi

Tasarım koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Tescilli tasarım her 5 yılda 5’er yıllık sürelerle 4 kez yenilenebilir.  Toplam koruma süresi: 5 yıl + 4 × 5 yıl = 25 yıldır.  25 yıl sonunda tekrar yenileme yapılamaz. Tasarım kamuya mâl olur.

---------Tasarımbaşvurusunu yap / hazırla (1 gün içinde tescil rezervesi yapılır)---------
Tasarım Başvurusu Tasarım Başvurusu