Marka Tescil Süresi MARKA TESCILI

MARKA TESCİL SÜRESİ


Marka tescil süreci, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenmektedir. Yapılmış marka başvuruları sonucunda marka tescili ile sonuçlanmış marka başvurularına bakıldığında yaklaşık 4-7 aylık bir süre sonucunda Marka Tescil Belgesi çıkarılmaktadır.

Marka tescil süresini ayrıntılı olarak incelersek şu aşamalar söz konusudur:

1. Aşama: Marka başvuru alındısı oluşturma…

2. Aşama: Şekli inceleme…

3. Aşama: 556 Sayılı Kanun hükmünde kararnamenin 7. Maddesine, 6769 sayılı Kanunun 5. Maddesine uygunluk açısından incelenmesidir. Bu aşamada uygun görüldüğünde bir sonraki aşamaya geçebilmektedir.

4. Aşama: Resmi Marka Bülteni’nde 2 ay ilan edilmesidir. Bu aşamada marka başvurusuna üçüncü şahıslar ya da tüzel kişilikler için 2 ay içerisinde itiraz etme hakkı verilmektedir. Yayına itiraz edilen marka başvurusu Y.İ.D.K’da (Yeniden İnceleme ve Değerleme Kurulu) marka başvurusuna onay veren uzmanların dışında tekrar incelenerek red ya da onay kararı alır. Bu aşama takriben 3-6 ay sürebilmektedir.

5. Aşama: Marka tescil belgelendirilmesi kararının onaylanması için belirtilen noksanların tamamlanması talep edilir. İki ay süre içerisinde noksanlar tamamlandıktan sonra marka başvurusu, marka tescili ile resmi kayıt altına alınır.

-markakanunu için tıklayın- 

Marka Tescil Süresi