Logo Tescili LOGO TESCILI

Logo Tescili

Logo, kelimenin harf ve resimsel şekillerde sembolleştirilmesidir. Çoğu zaman anlam olarak amblem ile karıştırılmaktadır. Amblem, markanın şekil olarak tasarlanmış sembolüne verilen isimdir.

 


 

 

Logo, markanın adına göre, kelime ya da kelimelerden forma uygun yazılardır. Yani tipografiktir. Yazı tipi, yazı kalınlığı, satır uzunluğu, satır boşlukları vb. unsurların birleşimleri ile yapılır. Harf ve yazı olarak görsel iletişime ilişkin görsel özellikli ve sanatsal düzenlenmesi ile bir çeşit tasarım dilidir. Reklam ve tanıtma amaçlı her faaliyette, mesajı ikna edici kılan tipografi, vazgeçilmez bir unsur olarak görülmektedir.

Logo, tipografik olduğu için İngilizce’de logotype olarak da adlandırılmıştır.  Logo ve logotype, logo ve ambleme kıyasla birbirine benzerdir. Bu nedenle genellikle logo ve logotype birbiriyle eşanlamlı olarak kullanılmıştır. Özellikle alfabetik formlarda oluşan logotype ile logo birbirine karıştırılır. Bu nedenle yazı fontları ve tasarım konusunda otorite olan şirketlerin katalogları baz alınarak tasarımcılar tarafından tartışılmaktadır.

Logo, amblem, logotype marka tanımının içerisindedir. Her biri markayı ifade eder.

 

 

Logo Logotype Amblem Arasındaki Farklar

·         Amblem sıklıkla bir logo ile kullanılır. Nadiren tek başına kullanılır. Kelime içermez.

·         Logo tek başına da kullanılabilir. Kelime içerir.

·         Logotype bir bütündür. Logo ya da amblem ile kullanılmaz. Tek başınadır.

·         Logotype grafiksel bir düzenleme ile şekillendirilir.

 

 

 

Markalaşmak için Logo, amblem, logotype hazırlanmasında dikkat edilecek şeyler

·         Sembol ve işaretler yazı fontuyla uyum içinde olmalıdır.

·         Küçültme ya da büyültme yapıldığında etkisini kaybetmemelidir.

·         Çok kalın harfler, italik harfler, ince harfler zor okunabilir ve esnetik olmayabilir.

·         Harfler arasındaki boşluklar ve harflerdeki değişikliklere dikkat edilmelidir.

·         Kullanılan semboller, harfler detaylı olarak incelenmelidir.

·         Kuruma, şirkete, firmaya, mal ve hizmete uygun görsel iletişim aracı belirlenmelidir.

·         Tanıtımını yapabilecek, tüketiciye ilk bakışta temsil ettiği mal ve hizmeti hatırlatan başkaları ile karıştırılmayan taklit ve çalıntı olmayan marka başarılıdır.

 

Logo tescili marka başvurusu ile birlikte yapılabilmektedir. Tek bir başvuruda Logo, amblem, logotype ve marka tescil edilerek korunabilmektedir.

 

Logo Tescili, Amblem Tescili, Logotype Tescili için marka başvurusunda bulunmalısınız.    

                                                    -Marka başvuru için tıkla-            

Logo Tescili Logo Tescili Logo Tescili Logo Tescili Logo Tescili