Com.tr Alan Adı İçin Marka Başvurusu MARKA TESCILI

Com.tr ALAN ADI İÇİN MARKA BAŞVURUSU

Com.tr alan adı alabilmenin iki yolu vardır. Birincisi, almak istediğimiz alan adı adına ait şirketimiz olması gerekmektedir. Şahıs firmalarının vergi levhalarındaki ad ve soyadı dışındaki yazılan unvanlar yeterli değildir. Bu suretle mutlaka limited şirket ya da anonim şirketin vergi levhasındaki unvan com.tr alan adı olarak alınabilir.  Örneğin; Öz Sevim Tekstil Nakliyat Gıda Dış Ticaret Ltd.Şti yazan bir vergi levhasında, www.ozsevim.com.tr alan adı kayıt edilebilir. www.sevim.com.tr olarak kayıt edilemez. Nakliyat Gıda Dış Ticaret Ltd.Şti. gibi sektörün vasfını bildiren kelimeler hariç tutulabilir. 

İkincisi, marka başvuru yolu ile com.tr alan adı uzantısı alabilmektir. Marka başvuru yoluyla bir gün içinde elde edilen resmi marka başvuru alındısı ile com.tr alan adı uzantısı için gerekli belge sağlanmış olur.


İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözümleri

Com.tr olarak alınmak istenen alan adları, vergi levhasında belirtilmediğinde sıkça başvurulan bir yöntem olarak görülmektedir. İlk başvuranın, belgelerini tamamladığında alabildiği com.tr alan adları ile uyuşmazlıklar ülkemizin dışında ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

Kurumu’nun yetkilendirdiği, Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılar (UÇHS) aracılığı ile sağlanmaktadır. Asyaturkpatent ofisimiz hizmet sağlayıcı uzman bünyesinde bulundurmaktadır.

İnternet alan adları ile ilgili sorun yaşayan şahıslar ve şirketler, genelde marka tescili olan markaları ya da şirket unvanlarının başkaları adına internet alan adı olarak kullanılmaları nedeniyle sorun yaşamaktadır. Yetkili kuruma şikayet ile sorun çözülmektedir. 

Şikayetin değerlendirilmesi için UDRP (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) kuralları izlenmek zorundadır.

ICANN’in Türkçe açılımı, Tahsis Edilmiş İsim ve Numaralar için Uluslararası İnternet Kurumu.
UDRP’nin Türkçe açılımı, Yeknesak Uyuşmazlık Çözüm Prosedürü.


Şikayet edilen internet alan adı işlemleri 5 ana adımdan oluşur:


UDRP işlemler dizisi dediğimiz bu işlemler,

1)     ICANN tarafından akredite edilmiş kuruluşta şikayetin dosyalanması
2)     Şikayet edilene şikayetin bildirimi ve cevabının alınması
3)     1 veya 3 kişiden oluşacak panelin görevlendirilmesi
4)     Panel kararının alınması ve taraflara bildirimi
5)     Kararın uygulanması (Uyuşmazlık konusu olan alan adının silinmesi, şikayet edene devri veya şikayetin reddedilmesi)


Yeknesak Uyuşmazlık Çözüm Prosedürü (UDRP) temel kuralları kararı belirleyecektir. UDRP’nin 4(a) maddesi kapsamında şikayetçinin aşağıdaki 3 durumun varlığını birlikte kanıtlaması şarttır:

1)     Markanın varlığı ve aynı ya da iltibasa yol açacak kadar benzerlik

2)     Alan adı sahibinin bu ad üzerinde herhangi bir hakkının veya haklı bir çıkarının bulunmaması

3)     Alan adı sahibinin bu adı kötü niyetle tescil ettirmiş ve kötü niyetle kullanıyor olması

Şikayet edilen internet alan adı hakem kararı:

Uyuşmazlık çözümleri ICANN hakem kararı 3 durum ile sonuçlanır:

1)     Alan adının şikayet edene devri
2)     Alan adının iptali
3)     Şikayetin reddi

Kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde yetkili ve görevli mahkemede dava açılmaz ise karar uygulanır.

ICANN kararları ülkemizde şahıs ve şirketleri bağlayıcıdır. Dünya genelinde internet alan adları, ICANN’in yetkilendirdiği kayıt kurumları aracılığı ile dağıtılmaktadır.

Kayıt Kurumu (Registry) ICANN’den alınmış olan yetki ile gTLD (Global Top Level Domain: Küresel Üst Seviye Alan) ve / veya ccTLD (Country Code Tp Level Domain: Ülke Kodu Üst Seviye Alan)  tahsis eden ya da kayıt operatörlerine (Registar)  tahsis etme yetkisi veren organizasyondur.

ccTLD, ülkelere ait olan alan adı uzantılarıdır. Türkiye’de com.tr’dir.

gTLD, küresel, evrensel olan alan adı uzantılarıdır. Ülkelere ait değildir. com, net, org vb.

Türkiye’de Yetkili Kurum: ODTÜ (nic.tr)

com.tr alan adı alınacak isim için marka başvuru talep formuna git

Com.tr Alan Adı İçin Marka Başvurusu Com.tr Alan Adı İçin Marka Başvurusu Com.tr Alan Adı İçin Marka Başvurusu Com.tr Alan Adı İçin Marka Başvurusu