Marka Tescili MARKA TESCILI

 

Marka Tescili Nedir 

Marka başvurusu sonucunda uluslararası Nice mal ve hizmet sınıfları emtialarından marka sahibine fikri mülkiyet hakkının tekel hakkı halinde verilmesinin onaylanması ve devlet tarafından kayıt altına alınmasıdır. Türkiye’de marka tescili konusunda tek merci kuruluş Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. Marka tescil başvuruları, şirketler ve şahıslar adına Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kayıtlı marka vekilleri tarafından yapılabilmektedir. Tescilli olan markalar marka tescil belgesi ile belgelendirilir. Tescilli olan markalar, kayıtlı - tescilli anlamına gelen ® işaretini markalarında gösterebilmektedir. Tescil edilmeyen hiçbir marka ® işaretini markalarında kullanamaz. Tescil edilemeyen markalar bazı özel durumlarda TM ve SM işaretlerinde markalarında kullanabilirler. TM Nedir SM Nedir TM, SM, ® işaretleri arasındaki farklar nelerdir TM İngilizce TradeMark sözcüğünün kısaltmasıdır. Ticari Marka anlamındadır. İmalatı yapılan, üretilen, ticareti yapılan, ambalaj veya paketlerde sunulabilen ticari mallar için kullanılan ticari markalar işaretidir. TM marka tescili için başvurusu yapılmış anlamına gelir. Henüz marka tescili gerçekleşmemiş olan mallar üzerinde gösterilebilir. Marka tescili gerçekleşmiş olursa ® işareti koyulabilmektedir. Marka başvurusu tescil edilemez ise TM işareti konularak bu markaya daha önce başvurulduğu ve bu markanın tescil edilmediği halde esas sahibi tarafından kullanıldığı uyarısını markanın taklitçilerine verilebilmektedir. Marka Başvurusu yapılıp tescil edilemeyen markanın TM işareti ile kullanması için de başkalarının tescilli markası ile aynı ya da ayırt edilmeyecek nitelikte benzer olacak şekilde karar almaması gerekmektedir. Bir markanın bir başkasının markasından ayırt edilmeyecek kadar benzer olması veya ayırt edici nitelikte benzer olması kararı Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarının ortalama verdikleri yoruma göre anlaşılabilmektedir. Bu nedenle marka başvurusu öncesi iyi bir uzman görüşü ve marka benzerlik araştırma raporunun titizlikle ve iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. SM işareti ise İngilizce Service Mark sözcüğünün kısaltmasıdır. Hizmet Sektörü için kullanılan ticari marka işaretidir. TM ile farkı mal sektörü değil de bankacılık, restoran, eğitim, turizm vb. hizmet sektörlerinin markası olmasıdır. TM gibi tescili için başvurusu yapılmış anlamına gelir. TM gibi SM işareti konularak bu markaya daha önce başvurulduğu ve bu markanın tescil edilmediği halde esas sahibi tarafından kullanıldığı uyarısını markanın taklitçilerine verilebilmektedir. SM’nin TM’den tek farkı hizmet sektörünü içeren markalar için kullanılmasıdır.

 

TM Nedir SM Nedir TM, SM, ® işaretleri arasındaki farklar nelerdir

TM İngilizce TradeMark sözcüğünün kısaltmasıdır. Ticari Marka anlamındadır. İmalatı yapılan, üretilen, ticareti yapılan, ambalaj veya paketlerde sunulabilen ticari mallar için kullanılan ticari markalar işaretidir. TM marka tescili için başvurusu yapılmış anlamına gelir. Henüz marka tescili gerçekleşmemiş olan mallar üzerinde gösterilebilir. Marka tescili gerçekleşmiş olursa ® işareti koyulabilmektedir. Marka başvurusu tescil edilemez ise TM işareti konularak bu markaya daha önce başvurulduğu ve bu markanın tescil edilmediği halde esas sahibi tarafından kullanıldığı uyarısını markanın taklitçilerine verilebilmektedir. Marka Başvurusu yapılıp tescil edilemeyen markanın TM işareti ile kullanması için de başkalarının tescilli markası ile aynı ya da ayırt edilmeyecek nitelikte benzer olacak şekilde karar almaması gerekmektedir. Bir markanın bir başkasının markasından ayırt edilmeyecek kadar benzer olması veya ayırt edici nitelikte benzer olması kararı Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarının ortalama verdikleri yoruma göre anlaşılabilmektedir. Bu nedenle marka başvurusu öncesi iyi bir uzman görüşü ve marka benzerlik araştırma raporunun titizlikle ve iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. 

SM işareti ise İngilizce Service Mark sözcüğünün kısaltmasıdır. Hizmet Sektörü için kullanılan ticari marka işaretidir. TM ile farkı mal sektörü değil de bankacılık, restoran, eğitim, turizm vb. hizmet sektörlerinin markası olmasıdır. TM gibi tescili için başvurusu yapılmış anlamına gelir. TM gibi SM işareti konularak bu markaya daha önce başvurulduğu ve bu markanın tescil edilmediği halde esas sahibi tarafından kullanıldığı uyarısını markanın taklitçilerine verilebilmektedir. SM’nin TM’den tek farkı hizmet sektörünü içeren markalar için kullanılmasıdır.

 

Marka Tescilinin Önemi

Tescil edilmeyen her marka kaybedilme riski ile karşı karşıyadır. Yıllarca emek verdiğiniz markanız, başkasının tescili nedeniyle kaybedilebilir. Ticaret unvanınız, vergi levhanızda yazılı ve maliyeye tescilli olan şirket isminiz, bir başkasının tescilli markası ise size kullanım hakkı vermeyecektir. Böyle bir durumda bazı özel koşulları sağlamadığınız takdirde markanız tescilli olmadığı için bir başkasının kullanım hakkında ve mülkiyetinde olacaktır. Özel koşullardan bahsedilen; eskiye dayalı kullanım ispatı ve eskiye dayalı kullanım ile ilişkili sektörde tanınmışlık, markanızın kötü niyetle bir başkası tarafından tescil edildiği gibi koşulları ispatlamasıdır. Öte yandan bu hukuki durumun marka tescil başvurusuna nazaran oldukça masraflı ve meşakkatli bir süreci olmaktadır. Yaygın olarak ihmal edilen durumlar vergi levhasında ve ticaret sicil gazetesinde kayıtlı olan şirket isimlerinin tescilli bir markanın hakları gibi kullanılabileceğinin sanılmasıdır. Halbuki marka tescili edilmemiş bir şirket ya da firma markayı sadece kaşe ve fatura belgelerinde kullanabilecek, ambalaj, tabela vb. markanın görselinin gösterilme hakkı elde edemeyecektir. Yaygın olarak rastlanılan benzeri durumlarda hükümsüzlük davası, eskiye dayalı kullanım, kötü niyetli marka kullanma vb. hukuki davalar görülmektedir. Öte yandan marka tescili, emek verdiğiniz markanızın sadece sahibine özel olması, bir başkasının kullanamaması nedeniyle markaya yaptığınız yatırım ile orantılı artı değerler katacaktır. Ayrıca tescilli markanın avantajlarını kullanmak isteyen üçüncü şahısların karınıza ortak olmasını engelleyecektir. Tescilli olan markalar sadece sahibinin izni ile lisans verilerek başkalarına kullandırılabilir. Marka tescil belgesi bazı avantajlı durumlardan faydalanmak için aranan şartlardan biri de olmaktadır: Kosgeb desteklerinden faydalanmak, kalite sertifikaları almak, barkod sahibi olmak, otomobil reklam giydirmeleri için ruhsat…vb.

MARKA BAŞVURUSU

Marka başvurusu menşei ülkenin yetkili marka ve patent kurumunda değerlendirilerek belirli aşamalardan sonra kabul, red, kısmi red durumunda sonuçlanır. Marka başvurusu yapılacak olan mal ve hizmetin korunması öncelikle mal ve hizmet grupları seçilerek yapılmaktadır. Belirlenecek mal ve hizmetler, marka sınıfları olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’nun belirlediği mal ve hizmet emtialarını içermektedir. Resmi mal ve hizmet listesinde korumasını istediğiniz mal veya hizmetin adı yoksa uzmanlarımıza danışınız. Her mal veya hizmet adı mutlaka 1’den 45’e kadar sınıflandırılmış olan Nice (Nis) Uluslararası Mal ve Hizmet Sınıfları içinde yer alacaktır. Türk Patent ve Marka Kurumu’nda özet şekilde mal ve emtiaların bir kısmi listelenmiştir. Marka başvurusu, marka tescil süreci içerisinde belli aşamalardan geçtikten sonra tescile bağlandığı takdirde marka tescil belgesi kararı ile sonuçlanır.

Marka başvurusu yapılmadan önce mutlaka red, kısmi red ve kabul edilme durumu ile karşılaşabileceğinden ön araştırması yapılması gerekmektedir. Marka başvurusunun tescil ile sonuçlanması için marka tescil sürecinde benzerlik araştırmasından olumlu karar alması ve varsa marka başvurusunun yayınına yapılan itirazların reddedilmesi ile neticelenmesi gerekmektedir.

 Marka tescili ön araştırması konusunda uzman bir danışmana başvurulması, maddi kayıp ve zaman kaybı yaşanmaması için çok önemlidir. Marka araştırması sayfamızda sıralanan markalar, Türk Patent ve Marka Kurumu’nda tescilli ve başvurusu devam eden marka başvurularını göstermektedir. Araştıracağınız markanın tescil edilebilir olduğuna karar vermeniz için marka tescili sorgulama sayfasında markanızı ve başvuracağınız sınıfı yazdıktan sonra çıkan sonuçları değerlendirmeniz gerekmektedir. Marka başvurunuz ile aynı olan kayıtlı bir marka olmaması gerekmektedir. Örneğin; marka başvurunuz 19.sınıfta bir marka olup aynı sınıfta bir başka markanın tescilli olması durumunda markanız red olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer hassas durum, marka başvurusu yapacağınız marka ile aynı olmayıp farklı ama benzer markalar da görürseniz red olma durumun olmasıdır. Örneğin; öz asyaturkpatent markasının 45.sınıfta araştırması yapıldığında öz asyaturkpatent marka başvurusuna benzer asyaturkpatent kayıtlı markası sonucu çıkarsa o halde öz asyaturkpatent marka başvurusu red olacaktır. Hatta 45.sınıf değil farklı bir sınıfta da başvurulması durumunda red olma durumu ile karşı karşıyadır. Örneklere devam edecek olursak bazı durumlarda ise “öz” eki eklenen marka başvurularının tescil ile sonuçlandığı görülecektir. Bu kararlar, markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararnamenin, marka başvurusunun mutlak red nedenleri ve nıspi red nedenleri açısından değerlendirilerek daha doğru ifade ile uzmanların göreceli yorumlarına göre verilmektedir. Marka başvurusu yapılan markanın tescil edilebilmesi için benzer olması engel değildir ama asgari şartta “ayırt edici nitelikte benzer” olması beklenmektedir. Ayırt edici nitelikte benzer olup olmaması da nihai karar merci olan Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarının yorumuna kalmaktadır. Asyaturkpatent ofisi marka başvuru sahiplerine marka başvuruları hakkında yıllarca verilmiş olan kararlar, uzmanların genelde gösterdikleri yorumlar, kanunların yorumlanması konularında uzman tecrübesi ile marka başvurunun tescil ile sonuçlanıp ya da sonuçlanmaması konusunda net bilgiler vermektedir. Bu sayede marka başvurusu öncesi maddi kayıp ve zaman kaybı yaşanmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Marka başvurusu aşamalarında Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarının red ve kabul kararlarını etkileyen marka kanunları için hukuk menüsüne bakınız.
Marka Başvuru Talebi İçin Tıklayınız!

Marka Yayınına İtiraz

Marka yayınına itiraz, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun uzman kararlarına itiraz edilmesini ifade etmektedir. Kurum yayın kararı verdiği marka başvurusu için 2 aylık süre içerisinde üçüncü şahısın görüşlerini kanun çerçevesinde değerlendirip yeni kararını açıklamaktadır. Yeni kararı, markanın yayın kararı veren uzmanları dışında bağımsız bir Yeniden İnceleme ve Değerleme Kurulu (Y.İ.D.K) değerlendirmektedir. Verilen karara son bir kez daha itiraz etme hakkı mevcuttur. İkinci kez Y.İ.D.K tarafından incelenip kararı verilen marka başvurusunun yayınına itiraz yolu kapanır. Bundan sonra karara itirazın tebliğ tarihinden itibaren 2 ay içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na karşı kararın iptali davası açılabilmesi mümkündür.

Marka Tescil Belgesi

Marka tescil belgesi resmi tescil kararı verilmiş ve 2 aylık süre içerisinde her yılbaşında tebliğ edilen resmi belgelendirme harcı ödenmiş marka sahiplerine verilmektedir. Her 10 yılda bir marka tescil belgesi yenileme harcı olarak tekrar Türk Patent Marka Kurumu tarafından talep edilmektedir.

Müvekkillerimizin hukuki takip edilen markaları hakkında koruma, yenileme, iptal, üçüncü şahıslardan yapılan teklifler ve resmi bilgilendirmeler konusunda işlemler yapılmaktadır. Müvekkillerimize bildirimler mail, resmi tebliğ ve telefon yoluyla aranarak haberdar edilmektedir.

Marka Tescili Marka Tescili Marka Tescili Marka Tescili Marka Tescili