Ulusal Örgütler Ulusal Örgütler

Uluslararası Örgütler

World Intellectual Property Organization (WIPO)

World Intellectual Property Organization (WIPO)

(Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu)
Web: www.wipo.int
Bilimden teknolojiye alan adlarından sanat dünyasına kadar geniş bir alanda fikir ürünlerinin kullanımı ve korunması ile uluslararası standartların oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapan WIPO, 14 Temmuz 1967' de, Stockholm' de imzalanan bir anlaşma ile kurulmuştur. Türkiye' nin 1976' da imzaladığı anlaşmaya halen 191 ülke taraftır. Birleşmiş Milletler Organizasyon Sistemlerinin 16 özel temsilciliğinden bir olan WIPO'nun merkezi, İsviçre' nin Cenevre kentindedir. Çalışmaları arasında uluslararası sözleşme ve anlaşmaların düzenlenmesi, ulusal düzenlemelerin güncel hale getirilmesi, üye ülkeler arasında işbirliği teşviki bulunan WIPO, fikri hakların korunması konularında 23 ayrı uluslararası sözleşmeyi yönetmektedir.

World Trade Organization (WTO)

World Trade Organization (WTO)

(Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu)
Web: www.wipo.int
1 Ocak 1995 tarihinde kurulan Dünya Ticaret Organizasyonu, uluslar arasındaki ticaret kuralları ile ilgilenen tek uluslararası kuruluştur. Merkezi İsviçre' nin Cenevre kentinde olan organizasyona  164 ülke üyedir. Diğer uluslararası organizasyonlarla koordineli olarak ticari anlaşmaların yönetimi, gelişen ülkelere teknik ve eğitim desteği sunulması, ulusal ticaret politikalarının gözlemlenmesi, ticari tartışmaların ele alınması, ticari görüşmeler için forum oluşturulması faaliyetleri arasındadır. Ana hedefi ihracat ve ithalatçılara, üreten ve hizmet sunanlara yardımcı olmaktır.

European Patent Office (EPO)

European Patent Office (EPO)

(Avrupa Patent Ofisi)
Web: www.epo.org
Avrupa Patent Sözleşmesi'ne üye ülkeler için Avrupa Patenti, Avrupa Patent Organizasyonunun yönetici kolu olan Avrupa Patent Ofisi tarafından verilmektedir. Ofisin merkezi Münih' te olup, ayrıca Hag, Berlin ve Viyana' da yan ofisleri ve Brüksel' de de Avrupa Birliği İşbirliği ofisi bulunmaktadır. Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik ve politik ilişkilerin başarılı olduğunun bir göstergesi olan Avrupa Patent Ofisi, her yıl yaklaşık ortalama 200.000 patent başvurusu almaktadır.

Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)

Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)

(Avrupa İç Pazarı Uyumlulaştırma Ofisi )
Web: www.euipo.europa.eu
Merkezi İspanya' nın Alicante şehrinde olan Ofis, Avrupa Topluluğu' na üye olan ülkelerde Topluluk Marka ve Topluluk Tasarım Tescilleri olarak adlandırılan sistemler için yetkilidir. Sistemlerin özelliği tek bir başvuru ile tüm üyeleri kapsayan bir koruma elde edilmesidir.

The International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)

The International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)

 (Uluslararası Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması Derneği)
Web: www.aippi.org  
Patentler, markalar, fikir ve sanat eserleri, bilgisayar yazılımları, entegre devreler, modeller ve tasarımlar, bitki türleri, mahreç işaretleri ve coğrafi işaretler, haksız rekabet gibi fikri hakların korunmasına yönelik yasal düzenlemeler için araştırmalar, politika formülasyonu konularında dünyanın önde gelen organizasyonlarındandır. Pratisyenleri, akademisyenleri ve fikri hak sahiplerini birleştiren AIPPI, herhangi bir yönetime bağlı veya kar amaçlı değildir.

The International Chamber Of Commerce (ICC)

The International Chamber Of Commerce (ICC)

(Uluslararası Ticaret Odası)
Web: www.iccwbo.org           
Paris, Fransa merkezli ICC’nin  üyeliği 130’dan fazla ülkeyi kapsamaktadır ve dünyanın en büyük şirketlerinin, KOBİ’lerin, iş derneklerinin ve yerel ticaret odalarının çoğunu kapsamaktadır. ICC'ye katılmak, iyi bir iş anlayışı yaratır ve katılması basittir. Ticaret ve yatırımı, eşya ve hizmet açık marketlerini, sermayenin serbest akışını destekleyerek dünya ticaretine hizmet eden Uluslararası Ticaret Odası, 1919 yılında kurulmuştur. Ekonomik büyüme, istihdam yaratma ve refah için küresel ekonomiyi bir güç olarak savunan dünya ticaretinin sesidir. Çünkü ulusal ekonomiler şimdi birbirleriyle örülmüştür, hükümet kararlarında uluslararası yansımaların etkisi geçmişte olduğundan çok daha fazladır. ICC aktiviteleri; açık ticaret ve market ekonomi sistemi, dolandırıcılıkla savaşma ve ticari suçlar için hakemlikten çözüm ortamı yaratmaya kadar geniştir.


International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)

International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)

(Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği)
Web: http://www.upov.int
Merkezi İsviçre, Cenevre' de olan, Uluslararası Yeni Bitki Türlerinin Korunması Anlaşması uyarınca kurulan hükümetler arası bir birliktir. Halen 75 üye ülkesi vardır. Anlaşmanın amacı yeni bitki türlerinin bir fikri hak olarak korunmasıdır.


The German Association for the Protection of Intellectual Property (GRUR)

The German Association for the Protection of Intellectual Property (GRUR)

(Alman Fikri Mülkiyet Koruma Birliği)
Web: http://www.grur.org
Fikri sınai haklar konusunda Almanya’nın en köklü birliğidir.
1891 tarihinden beri faaliyet göstermektedir

International Trademark Association (INTA)

International Trademark Association (INTA)

 (Uluslararası Ticari Marka Derneği)
Web: www.inta.org
Merkezi New York’ta bulunan kâr amacı gütmeyen dernek, 1878 yılında, “ticari marka sahiplerinin haklarını korumak ve teşvik etmek, yararlı yasaları güvence altına almak ve ilerleme için her türlü çabayı sarf etmek ve yardım etmek için bir organizasyona ihtiyaç hisseden 17 tüccar ve üretici tarafından kurulmuştur.
Üyeleri 191 ülkeden 7 bin 200’den fazla kuruluştan oluşmaktadır.

The Association of European Trademark Owners (MARQUES)

The Association of European Trademark Owners (MARQUES)

(Avrupa Marka Sahipleri Birliği)
Web: www.marques.org
Leicester, İngiltere merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.
Marka sahiplerinin mesleki gelişimini küresel bir ekonomi içindeki ticaret markalarının seçimi, yönetimi, korunması ve sömürülmesinde eğitmek ve teşvik etmek: fikir ve bilginin serbest değişimi için bir forum oluşturmak ve çıkarlarının temsil edilmesi için etkili bir platform sağlamak amacıyla kurulmuştur. Garanti ile sınırlıdır.


Association of Intellectual Property Experts (VPP)

Association of Intellectual Property Experts (VPP)

(Fikri Hak Uzmanları Birliği)
Web: www.vpp-patent.de
Frankfurt – Main Federasyonu, Almanya merkezli web sitesi sağlayıcılığı ve buradaki markaların hakların korunması ile ilgili hizmet eder.


Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI)

Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI)

(Avrupa Patent Vekilleri Enstitüsü)
Web: www.patentepi.com
Münih – Almanya merkezli 1977 yılında kurulmuştur. Tüm Avrupa patent vekillerini temsil eden profestonel bir kurumdur.

European Communities Trade Mark Association (ECTA)

European Communities Trade Mark Association (ECTA)

(Avrupa Toplulukları Ticari Marka Derneği)
Web: www.ecta.org
1980 yılında kurulan Brussels, Belçika merkezli kar amacı gütmeyen Birlik, Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerde, marka, tasarım ve ilgili Fikri Haklar alanlarında profesyonel olarak pratik yapanları bir araya getirmektedir. Bu profesyoneller endüstride pratik yapan marka danışmanları, marka vekilleri, avukatlar ve bu alanlarda uzmanlaşmışlar bulunmaktadır. 90 ülkeden yaklaşık 1500 üyesi bulunmaktadır.


International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)

International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)

 (Uluslararası Vekiller Birliği Federasyonu)
Web: www.ficpi.org
1906 yılında kurulan Basel, İsviçre merkezli kar amacı gütmeyen Federasyon, dünya çapında patent ve marka profesyonellerini ilgilendiren konularda çalışmaktadır. Pratikte sadece Fikri Haklar alanında çalışan üyelerden oluşan tek birliktir. Yaklaşık 3800 üyesi olan Birliğin amacı; üyelerinin ve onların müvekkillerinin ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına hizmet etmektir.