Marka Nedir MARKA TESCILI

Marka Nedir

Marka başvuru ve tescili işlemlerinde bahsedilen markanın T.C. yasalarında tanımı: Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.

Yaygın bilinen anlamı, sektörünüzde ürettiğiniz mal veya hizmetin adıdır. Ticaret ünvanınız asla marka değildir. Marka tescili Türk Patent ve Marka Kurumu’nda Marka tescil belgesi ile belgelendirilerek tescil edilir.

Sadece marka başvuru ve tescil işlemleri ile belgelendirilen markaların size ait olduğunu resmi olarak belirtebilirsiniz. Ticaret unvanınızı marka olarak kullanabilirsiniz. Ticaret unvanınızı da marka olarak kullanıyorsanız markanızı dolayısıyla ticaret unvanınız ile ürettiğiniz mal ya da hizmeti resmi kanallardan koruyabilmek için markanızın tescilli olması gerekmektedir.

Tescil edilmeyen markalar üçüncü kişiler tarafından kullanılabilir hatta mülkiyet hakkı marka tescili ile tamamen üçüncü şahısların eline geçebilmektedir.

Marka tescili için marka başvurusu yapılmadan kayıtlı olan markalar ile kıyasla benzerlik araştırması yapılması ve marka tescili için ne derecede uygun olduğunun tespiti yapılması gerekmektedir.

Marka, kanun tanımı dışında “marka olmak” “markalaşmak” terimlerinin anlamları ile algılandığında, bilinen, duyulan, revaçta olan, belirli bir ilgi durumu olunan, aidiyeti belli, mülkiyeti korunan kendine has sahibi olunmuş mal ya da hizmetin adını belirtmektedir.

Marka tescil edildiğinde uluslararası bir işaret ile tescilli olduğunu gösteren ® işareti ile gösterilebilir. Bu işaretin anlamı kayıtlı demektir. İngilizce register - registered; kayıtlı - kayıtlıdır anlamında olan sözcüklerden türetilmiştir. Ayrıca tescilli - tescil edilmiştir anlamında da ifade edilir.  Bir markanın sahibinin ya da sahiplerinin mülkiyetinde kayıtlı olduğunu göstermektir. Böyle bir işaret gördüğümüzde uluslararası yasalarda bu markanın kopyalanmasının yasak olduğunu anlamaktayız.  Türkiye’de 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile uluslararası ortak yasa metinlerine uygun bir düzenleme sağlamıştır.

Markanın kayıtlı ya da tescilli olduğunu gösteren ® işaretini tescilli olmayan markaların kullanmasının cezai müeyyideleri vardır. Tescilli bir marka sahibi ise isterse tescilli markasında ® işaretini iliştirmek zorunda değildir. İsteğe bağlı şekilde markasının istediği yerine ® işaretini iliştirebilmektedir. Genelde markanın sağ üst köşesine ® işareti koyulmaktadır.

TM Nedir SM Nedir TM, SM, ® işaretleri arasındaki farklar nelerdir

TM İngilizce TradeMark sözcüğünün kısaltmasıdır. Ticari Marka anlamındadır. İmalatı yapılan, üretilen, ticareti yapılan, ambalaj veya paketlerde sunulabilen ticari mallar için kullanılan ticari markalar işaretidir. TM marka tescili için başvurusu yapılmış anlamına gelir. Henüz marka tescili gerçekleşmemiş olan mallar üzerinde gösterilebilir. Marka tescili gerçekleşmiş olursa ® işareti koyulabilmektedir. Marka başvurusu tescil edilemez ise TM işareti konularak bu markaya daha önce başvurulduğu ve bu markanın tescil edilmediği halde esas sahibi tarafından kullanıldığı uyarısını markanın taklitçilerine verilebilmektedir. Marka Başvurusu yapılıp tescil edilemeyen markanın TM işareti ile kullanması için de başkalarının tescilli markası ile aynı ya da ayırt edilmeyecek nitelikte benzer olacak şekilde karar almaması gerekmektedir. Bir markanın bir başkasının markasından ayırt edilmeyecek kadar benzer olması veya ayırt edici nitelikte benzer olması kararı Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarının ortalama verdikleri yoruma göre anlaşılabilmektedir. Bu nedenle marka başvurusu öncesi iyi bir uzman görüşü ve marka benzerlik araştırma raporunun titizlikle ve iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.

SM işareti ise İngilizce ServiceMark sözcüğünün kısaltmasıdır. Hizmet Sektörü için kullanılan ticari marka işaretidir. TM ile farkı mal sektörü değil de bankacılık, restoran, eğitim, turizm vb. hizmet sektörlerinin markası olmasıdır. TM gibi tescili için başvurusu yapılmış anlamına gelir. TM gibi SM işareti konularak bu markaya daha önce başvurulduğu ve bu markanın tescil edilmediği halde esas sahibi tarafından kullanıldığı uyarısını markanın taklitçilerine verilebilmektedir. SM nin TM’den tek farkı hizmet sektörünü içeren markalar için kullanılmasıdır.

Marka Nedir Marka Nedir Marka Nedir