Topluluk Marka Başvurusu Yurtdışı

Topluluk Marka Başvurusu


Topluluk markasının tescili için, başvurunun topluluğa dahil tüm ülkelerde tescil edilebilir nitelikte olması gerekir. Başvurular üye ülke ofislerince ayrı ayrı değerlendirildiğinden, yalnızca bir ülkenin vereceği red kararı dahi Topluluk Markasının tescilini imkansız kılar. 

 

CTM TOPLULUK MARKA BAŞVURUSU İLE KORUMA SAĞLANAN ÜLKELER

DE
Almanya
SE
İsveç
AT
Avusturya
IT
İtalya
BE
Belçika
CY
Kıbrıs
UK
Britanya
LV
Letonya
BG
Bulgaristan
LT
Litvanya
CZ
Çek Cumhuriyeti
LU
Lüksemburg
DK
Danimarka
HU
Macaristan
EE
Estonya
MT
Malta
FI
Finlandiya
PL
Polonya
FR
Fransa
SK
Slovakya
HR
Hırvatistan
PT
Portekiz
NL
Hollanda
SI
Slovenya
IE
İrlanda
RO
Romanya
ES
İspanya
GR
Yunanistan

 


 

Topluluk Markasının Avantajları

§  Topluluk sınırları dahilinde tek bir koruma hakkı söz konusu olduğundan, idari işlemler basitleşmektedir.
§  Tek Pazar içinde malların serbest dolaşımının aksamadan sürdürülebilmesini sağlar.
§  Mevcut ulusal markaların Topluluk markasına dönüştürülebilmesini sağlar.
§  AB’ye sonradan katılacak ülkelerde de otomatik olarak tescil sağlar.

Topluluk Markası
Uluslararası Tescil (Madrid Protokolü)

Topluluk Marka Başvurusu Topluluk Marka Başvurusu