Coğrafi İşaret Hukuku Başvuruları Hukuk

Coğrafi İşaret Hukuku Başvuruları

Coğrafi işaretlerin korunması hakkında 555 sayılı KHK  kararname de belirtilen hükümsüzlük ve ceza davaları mevcuttur. 


COĞRAFİ İŞARETİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

Herkes  tarafından istenebilir.

-coğrafiişaret  kanunu için tıklayın-

Coğrafi İşaretin Hükümsüzlük Nedenleri

 KHK 3,5 ve 8. Maddelerdeki koruma şartlarına sahip değilse..
Tescil sahibi, 7.maddede belirtilen hak sahibi değilse (üretici, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları) (dava, geçek hak sahibi tarafından açılmalıdır)
20.maddedeki denetim işlemleri yeterince yerine getirilmemişse..

Coğrafi İşaret Hakkına Tecavüz

*         Tescilli adın dolaylı ya da dolaysız olarak ticari amaçla kullanımı.
*         Sözcük olarak gerçek coğrafi işareti ifade etmekle birlikte halkta ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimi bırakan kullanım.
*         Ürünle ilgili ambalaj, reklam, tanıtım vs. belgede doğal nitelik ya da özellikleri ile menşei hakkında yanıltıcı açıklama bulunması.
*         Yukarıdaki fiillere yardım, iştirak.
*         Kendisinde bulunan tecavüz konusu malın nasıl sağlandığı bildirmemek.

Coğrafi İşaret Hakkına Tecavüz Halinde Ceza Hükümleri

Coğrafi İşaret hakkına tecavüz halinde ceza yaptırımı da 555s. KHK 24/A maddesinde düzenlenmiştir.
Yargıtay 7.CD nin kararına göre suç sayılan eylemler KHK ile düzenlendiğinden yasası coğrafi işaret yasası çıkana kadar cezaya ilişkin maddelerin işlerliği yoktur.
Ancak, haksız rekabet iddiasına karşı soruşturma yapılabileceğini düşünürüm.

Tazminat

§  İhale neden olan davalı kusurlu kişiler, hak sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
Coğrafi İşaret Hukuku Başvuruları Coğrafi İşaret Hukuku Başvuruları