Coğrafi İşaret Hukuku Başvuruları HUKUK

Coğrafi İşaret Hukuku Başvuruları

Coğrafi işaretlerin korunması hakkında 555 sayılı KHK  kararname de belirtilen hükümsüzlük ve ceza davaları mevcuttur. 


COĞRAFİ İŞARETİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

*     Herkes  tarafından istenebilir.

-coğrafiişaret  kanunu için tıklayın-

Coğrafi İşaretin Hükümsüzlük Nedenleri
 
*     KHK 3,5 ve 8. Maddelerdeki koruma şartlarına sahip değilse..
*     Tescil sahibi, 7.maddede belirtilen hak sahibi değilse (üretici, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları) (dava,                 geçek hak sahibi tarafından açılmalıdır)
*     20.maddedeki denetim işlemleri yeterince yerine getirilmemişse..

Coğrafi İşaret Hakkına Tecavüz

*         Tescilli adın dolaylı ya da dolaysız olarak ticari amaçla kullanımı.
*         Sözcük olarak gerçek coğrafi işareti ifade etmekle birlikte halkta ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimi bırakan kullanım.
*         Ürünle ilgili ambalaj, reklam, tanıtım vs. belgede doğal nitelik ya da özellikleri ile menşei hakkında yanıltıcı açıklama bulunması.
*         Yukarıdaki fiillere yardım, iştirak.
*         Kendisinde bulunan tecavüz konusu malın nasıl sağlandığı bildirmemek.

Coğrafi İşaret Hakkına Tecavüz Halinde Ceza Hükümleri

*     Coğrafi İşaret hakkına tecavüz halinde ceza yaptırımı da 555s. KHK 24/A maddesinde düzenlenmiştir.
*     Yargıtay 7.CD nin kararına göre suç sayılan eylemler KHK ile düzenlendiğinden yasası coğrafi işaret yasası çıkana kadar cezaya ilişkin                 maddelerin işlerliği yoktur.
*     Ancak, haksız rekabet iddiasına karşı soruşturma yapılabileceğini düşünürüm.

Tazminat

§  İhale neden olan davalı kusurlu kişiler, hak sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
Coğrafi İşaret Hukuku Başvuruları Coğrafi İşaret Hukuku Başvuruları