Endüstriyel Tasarım Tescil Belgelerine İlişkin Medya

Endüstriyel Tasarım Tescil Belgelerine İlişkin

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunmasına Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 26 ncı maddesi gereğince, KHK ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre eksiksiz yapılmış veya eksikleri giderilmiş ve süresi içerisinde hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş bir tasarım tescil başvurusuna ilişkin başvuru sahiplerine "Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi" verilmektedir.

Söz konusu Endüstriyel Tasarım Tescil Belgeleri, Yenileme Belgeleri, Tescil Suretleri ve Rüçhan Hakkı Belgeleri 03 Mart 2015 tarihinden itibaren A4 boyutlarında 80 gr birinci hamur kağıda basılarak hak sahiplerine iletilecektir.