Uluslararası Örgütler

DünyaFikriHaklarÖrgütü (WIPO)

Bilimden teknolojiye, alan adlarından sanat dünyasına kadar geniş bir alanda fikir ürünlerinin kullanımı ve korunması ile uluslararası standartların oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapan WIPO, 14 Temmuz 1967' de, Stockholm' de imzalanan bir anlaşma ile kurulmuştur. Türkiye' nin 1976' da imzaladığı anlaşmaya halen 182 ülke taraftır. Birleşmiş Milletler Organizasyon Sistemlerinin onaltı (16) özel temsilciliğinden bir olan WIPO' nun merkezi, İsviçre' nin Cenevre kentindedir. Çalışmaları arasında uluslararası sözleşme ve anlaşmaların düzenlenmesi, ulusal düzenlemelerin güncel hale getirilmesi, üye ülkeler arasında işbirliği teşviki bulunan WIPO, fikri hakların korunması konularında yirmiüç (23) ayrı uluslararası sözleşmeyi yönetmektedir.

DünyaTicaretÖrgütü (WTO)

1 Ocak 1995 tarihinde kurulan Dünya Ticaret Organizasyonu, uluslar arasındaki ticaret kuralları ile ilgilenen tek uluslararası kuruluştur. Merkezi İsviçre' nin Cenevre kentinde olan organizasyona 13 Ekim 2004 tarihi itibari ile 148 ülke üyedir. Diğer uluslararası organizasyonlarla koordineli olarak ticari anlaşmaların yönetimi, gelişen ülkelere teknik ve eğitim desteği sunulması, ulusal ticaret politikalarının gözlemlenmesi, ticari tartışmaların ele alınması, ticari görüşmeler için forum oluşturulması faaliyetleri arasındadır. Ana hedefi ihracat ve ithalatçılara, üreten ve hizmet sunanlara yardımcı olmaktır.

AvrupaPatentOfisi (EPO)

Avrupa Patent Sözleşmesi'ne üye ülkeler için Avrupa Patenti, Avrupa Patent Organizasyonunun yönetici kolu olan Avrupa Patent Ofisi tarafından verilmektedir. Ofisin merkezi Münih' te olup, ayrıca Hag, Berlin ve Viyana' da yan ofisleri ve Brüksel' de de Avrupa Birliği İşbirliği ofisi bulunmaktadır. Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik ve politik ilişkilerin başarılı olduğunun bir göstergesi olan Avrupa Patent Ofisi, her yıl yaklaşık 178 000 patent başvurusu almaktadır.

AvrupaPatentEnstitisü (EPI)

Avrupa Patent Enstitüsü, tescilli tüm Avrupa Patent Vekillerini temsil eden profesyonel bir kuruluştur. Yaklaşık 8000 üyesi bulunmaktadır. Enstitü, Avrupa Patenti Sözleşmesi' ne üye tüm ülkelerin Avrupa Patent Vekillerinden oluşan bir Komisyon tarafından idare edilmektedir. Konsey, üç yılda bir kez seçilmektedir. Enstitü'ü nün tüm üyeleri, Konsey için gönüllü olarak çalışmaktadır. Konsey, fikri haklar alanındaki diğer oluşumlarla, özellikle Avrupa Patent Ofisi ve WIPO ile, Avrupa Patent Vekillerinin ilgi alanlarına giren konularda yakın temas sağlamaktadır. Enstitü ayrıca, Avrupa Patent Ofisi ile birlikte, vekilolmaya hak kazanabilmek için başarılı olunması gereken sınavları düzenlemektedir. Ayrıca meslekteki yüksek standardı sağlamak ve bu standardı koruma sorumluluğu da yine Avrupa Patent Enstitüsü' ne aittir.

UluslararasıTicaretOdası (ICC)

Ticaret ve yatırımı, eşya ve hizmet açık marketlerini, sermayenin serbest akışını destekleyerek dünya ticaretine hizmet eden Uluslararası Ticaret Odası, 1919 yılında kurulmuştur. Ekonomik büyüme, istihdam yaratma ve refah için küresel ekonomiyi bir güç olarak savunan dünya ticaretinin sesidir. Çünkü ulusal ekonomiler şimdi birbirleriyle örülmüştür, hükümet kararlarında uluslararası yansımaların etkisi geçmişte olduğundan çok daha fazladır. ICC aktiviteleri; açık ticaret ve market ekonomi sistemi, dolandırıcılıkla savaşma ve ticari suçlar için hakemlikten çözüm ortamı yaratmaya kadar geniştir.

UluslararasıMarkaBirliği (INTA)

Birlik, 1878 yılında, 17 tüccar ve üreticinin "marka sahiplerinin haklarını koruyan ve destekleyen" bir birliğe ihtiyaç duyulduğunu görmesi üzerine kurulmuştur. Bu yıl 127. Yıllık Toplantısı gerçekleştirilen Uluslararası Marka Birliği 180' den fazla ülke, 4600 civarında marka sahibi ve profesyonel üyesi olan, kar odaklı olmayan, rekabet ve etkili ulusal ve uluslararası ticaretin birer elementi olarak markaların ve ilgili fikri hakların desteklenmesi ve ilerlemesine atanmış bir üyeliktir.

UluslararasıFikriHaklarBirliği (AIPPI)

Patentler, markalar, fikir ve sanat eserleri, bilgisayar yazılımları, entegre devreler, modeller ve tasarımlar, bitki türleri, mahreç işaretleri ve coğrafi işaretler, haksız rekabet gibi fikri hakların korunmasına yönelik yasal düzenlemeler için araştırmalar, politika formülasyonu konularında dünyanın önde gelen organizasyonlarındandır. Pratisyenleri, akademisyenleri ve fikri hak sahiplerini birleştiren AIPPI, herhangi bir yönetime bağlı veya kar amaçlı değildir.

UluslararasıVekillerBirliğiFederasyonu (FICPI)

1906 yılında kurulan Federasyon, dünya çapında patent ve marka profesyonellerini ilgilendiren konularda çalışmaktadır. Pratikte sadece Fikri Haklar alanında çalışan üyelerden oluşan tek birliktir. Yaklaşık 3800 üyesi olan Birliğin amacı; üyelerinin ve onların müvekkillerinin ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına hizmet etmektir.

UluslararasıYeniBitkiÇeşitleriniKorumaBirliği (UPOV)
Merkezi İsviçre, Cenevre' de olan, Uluslararası Yeni Bitki Türlerinin Korunması Anlaşması uyarınca kurulan hükümetler arası bir birliktir. Anlaşmanın amacı yeni bitki türlerinin bir fikri hak olarak korunmasıdır.

AvrupaTopluluğuMarkaBirliği (ECTA)

1980 yılında kurulan Birlik, Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerde, marka, tasarım ve ilgili Fikri Haklar alanlarında profesyonel olarak pratik yapanları bir araya getirmektedir. Bu profesyoneller endüstride pratik yapan marka danışmanları, marka vekilleri, avukatlar ve bu alanlarda uzmanlaşmışlar bulunmaktadır. 85 ülkeden yaklaşık 1400 üyesi bulunmaktadır.

Birlik, markaların ve endüstriyel tasarımların kullanımı ve korunması ile ilgili bütün problemlerde b,r sözcü gibi hareket etmektedir ve Avrupa Komisyonu (EC), Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) , Ortak Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM) ve AIPPI, INTA, ITMA gibi bağımsız organizasyonlar ile yakın bağlar kurmuştur.

İçPazardaUyumOfisi (OHIM)

Merkezi İspanya' nın Alicante şehrinde olan Ofis, Avrupa Topluluğu' na üye olan ülkelerde Topluluk Marka ve Topluluk Tasarım Tescilleri olarak adlandırılan sistemler için yetkilidir. Sistemlerin özelliği tek bir başvuru ile tüm üyeleri kapsayan bir koruma elde edilmesidir

 

 
©2008 ASYATURK CONSULTING  |  Hizmet Şartları ve Gizlilik İlkesi