PATENT

Buluş Nedir?, Patent Nedir?

Buluş, "tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü" olarak tanımlanır.
Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ihraç etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de Patent Tescil Belgesi denir.

Bir buluşun patent verilerek korunabilmesi için gereken kriterler nelerdir?

 • Yenilik;
  Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.
 • Tekniğin bilinen durumunun aşılması;
  Konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı nitelik anlamındadır.
 • Sanayiye uygulanabilirlik;
  Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir. 

PATENT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Patent ön araştırması yapınız. Nereden yapabilirim ?
 • Patent tarifname takımı hazırlanması için gerekli altı sorunun ayrıntılı cevabı (Soruları görmek için tıklayınız)
 • Başvuru harcının ve ücretinin ödendiğini gösterir belge 

BELGELERİ NASIL GÖNDEREBİLİRİM?

FAKS : 0(212) 616 02 80

E-MAIL : info@asyaturkpatent.com

POSTA/KARGO : Murat Mah. Sarı Dökümcüler Sit.10. Blok No:1 Bayrampaşa/İST.

Patent tescilim tüm dünyada geçerli olur mu?

Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye'de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir.

Başka ülkelerde de patent hakkı elde etmek istiyorsanız, her ülkeye ayrı ayrı başvuruda bulunabilir ya da uluslararası başvuru sistemlerinden olan PCT (Patent İşbirliği Anlaşması) veya EPC (Avrupa Patent Sözleşmesi) başvuru sistemlerini kullanabilirsiniz.  

 ONLINE PATENT TESCİL TALEBİ


 

 

FAYDALI MODEL

Faydalı Model "küçük patent" olarak da nitelendirilmekte olup, Faydalı Model Belgesi ile özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve her türlü araştırma kuruluşlarımızın buluş yapmaları ve bunları sanayiye uygulamaları özendirilmektedir.  

Bir buluşun Faydalı Model verilerek korunabilmesi için gerekli kriterler nelerdir?

 • Yenilik;
  Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.
 • Sanayiye uygulanabilirlik,
  Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER (Patent Başvurusu için gereken belgelerle aynıdır)

 • Faydalı Model tarifname takımı hazırlanması için gerekli altı sorunun ayrıntılı cevabı (Soruları görmek için tıklayınız)
 • Başvuru harcının ve ücretinin ödendiğini gösterir belge

BELGELERİ NASIL GÖNDEREBİLİRİM?

FAKS : 0(212)616.02.80

E-MAIL : info@asyaturkpatent.com

POSTA/KARGO :Murat Mah. Sarı Dökümcüler Sit.10. Blok No:1 Bayrampaşa/İST.

PATENT VE FAYDALI MODEL ARASINDAKİ FARKLAR

 • Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,
 • Koruma süreleri farklıdır,

İncelemeli Patent 20 yıl,

İncelemesiz Patent 7 yıl

Faydalı Model Belgesi 10 yıl süre ile korunur. Koruma süresi sona eren patent ve faydalı modeller halka mal olur.

 • Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.   
 
©2008 ASYATURK CONSULTING  |  Hizmet Şartları ve Gizlilik İlkesi