Hakkımızda  Ülkemizde, gelişmekte olan sanayi ile birlikte bu konudaki mülkiyet hakları da gün geçtikçe önem kazanmıştır ve önemini artırmaya da devam etmektedir. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahiplerinin firma veya şahısların yaptıkları çalışmalar ile ilgili haklarını bilmeleri ve bu hakları koruma altına almaları konusunda, uzman ve deneyimli kadrolara sahip, güvenilir danışmanlık firmaları ile çalışmaları gerekmektedir. Asyatürk patent, bu noktada görülen ihtiyaç üzerine, danışmanlık ve vekillik hizmetini sağlamak amacıyla, sektöre hizmet etmiş, deneyimli ve konusunda uzman danışmanların ortak hareket etme isteği ile oluşmuştur.

  Asyatürk Patent olarak öncelikli amacımız; bizi bu oluşumu kurmaya cesaretlendiren müşterilerimizin güvenini daimi olarak korumak ve aynı şekilde yeni çalışacağımız müşterilerimizle de bu güveni sağlamak ve uzun ömürlü, sağlam ilişkiler kurmaktır.

  Çalıştığımız firmaları; Sınai mülkiyet haklarını düzenleyen kanun hükmünde kararnamelere uygun şekilde işlem yaptırmaya yönlendirirken, aynı zamanda bu konuda bilinçlendirmek hizmet anlayışımızın gereğidir.

  Danışmanlarımız; karar verici mercilerin, teknik ve/veya uzmanlık isteyen meseleler hakkında fikir almasını, kararlarını somutlaştırmasını sağlayan, yön göstericiler, teknik uzmanlar ve fikir üreticilerinden oluşmaktadır.
 
©2008 ASYATURK CONSULTING  |  Hizmet Şartları ve Gizlilik İlkesi