Fikri Hakları Destekleyen Kuruluşlar

ATAUM

Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin geliştirilebilmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla 1987 yılında kurulmuştur. ATAUM, alanında Türkiye'nin ilk kurulan araştırma ve uygulama merkezidir.

BİLİMMERKEZİVAKFI

Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin merak duygusunu uyararak temel ve sosyal bilimler, uygulamalı bilimler, teknoloji ve Türk endüstrisi hakkında bilgilerini artırmak, topluma, öğrenme şevki, keşfetme mutluluğu ve deney yapma heyecanı veren bir ortam sunmak, ziyaretçilerin sözel, analitik ve bilimsel düşünce becerilerini artırmak ve geliştirmek, toplumda yaratıcı fikirlerin, yeni bilgilerin, keşiflerin ve icatların tanıtılması ve tartışılması için ortam sağlamak, okulların eğitim programlarına uygulama alanı olarak hizmet vermek ve endüstri, okullar ve halkın iletişimini sağlamak ve kuvvetlendirmektir. Bilim Merkezi Vakfı kurucuları arasında; Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜBA; İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi; İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Sanayi Odası, İTÜ Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği; özel şirketler; Toplum Lideri, Akademisyenler, Eğitimciler, İş adamları, Sanatkarlar ve Yöneticiler bulunmaktadır.

FİSAUM

Fikrî hakların, gerek ülkemizde gerek dünya çapında kazandığı büyük önemi dikkate alan Ankara Üniversitesi, 1997 yılında Üniversite bünyesinde bir Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmasına karar verdi. Konuyla ilgili Yönetmelik, 25.6.1997 tarih ve 23030 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. FİSAUM, Fikrî hakların uygulanmasını yaygınlaştırmak ve geliştirmek; Toplumun ilgili kesimlerini bu hakların neler olduğu, önemi ve korunması konusunda bilinçlendirmek; Toplumda fikrî haklar kültürü oluşturmak; Sanayiye hukukî alt yapı hazırlanmasına katkıda bulunmak amaçları ile kurulmuştur..

ICCTÜRKİYEMİLLİKOMİTESİFHÇG

Milletlerarası Ticaret Odası'nın Türkiye Komitesi ilk defa 1930 yılında Hükümetin tavsiye ve onayı ile ticaret odaları, borsalar, ofisler, ticari ve sınai birlikler, dernekler ve diğer mali, iktisadi, ticari kuruluşların üye olabilecekleri bir kuruluş olarak İstanbul Ticaret Odasında kurulmuştur. Milletlerarası Ticaret Odası faaliyetlerinin çekirdeğini oluşturan teknik komisyon toplantıları 75 ülkeden Milli Komitelerin kendi ülkelerinde teknik ve uygulama yapan uzmanlar tarafından derlenen ve komisyon temsilcileri aracılığı ile ilettikleri görüşleri doğrultusunda yürütülmektedir. Bu şekilde komisyon toplantıları dünya platformunda sorunların ele alınması, iyileştirici yol ve yöntemlerin sentezi açısından verimli bir çalışma ortamı yaratılmaktadır.

KATEK

Kalite ve Teknoloji İhtisas Kurulu (KATEK) Ağustos 1999'da İSO'nun kalite ve teknoloji politikalarının oluşturulması, İSO üyelerinin yönetim kalitesi ve teknoloji unsurları vasıtasıyla rekabet edebilirliğinin arttırılması amacı doğrultusunda yeni ve yaratıcı yöntemlerin geliştirilmesi ve bunların İSO üyelerine kazandırılması amacıyla kurulmuştur. KATEK, sanayi kuruluşları, üniversite ve araştırma kurumları, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarından temsilcilerin gönüllü katılımlarıyla oluşmuştur.

KALDER

Türkiye Kalite Derneği-Kalder; Türkiye' deki belli başlı sanayi grup temsilcilerinin bir araya gelmesi ile Kasım 1991 tarihinde kurulmuş ve çok merkezli olarak gelişmiştir. Ulusal rekabet gücünü arttırmak amacı ile Kalite Hareketi' ni başlatmış, Milli Eğitim Bakanlığı' nın katılması ile kalite bilincini kamu kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına da sıçratmıştır. TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)

TTGV 1 Haziran 1991 tarihinde Hazine Müsteşarlığı aracılığıyla Dünya Bankası'ndan sağlanan kaynağın Türk sanayisinde teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve sanayi sektöründe ticari Ar-Ge bilincini artırmak üzere kullandırılması amacıyla kurulmuştur. TTGV, ülkemizde özel sektör ve kamu sektörünün ortak çalışmasının başarılı bir örneği olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

KOSGEB

KOSGEB; küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak amacıyla, 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuştur. KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu olup, tüzel kişiliğe haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.

PROMOTÜRK

Promotürk, Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği 22 Mayıs 1995 yılında kurulmuştur, 10 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir. PROMOTÜRK' ün misyonu sektörün alıcılarını ve kamuoyunu bilgilendirmektedir. Bu anlamda kamuoyuyla paylaşmak istediklerini medya aracılığı ile bazen tanıtım amaçlı bazen haber nitelikli olarak duyurmaktadır. Medya özellikle promosyon ürünlerinin tüketicisi olan reel sektör ile promosyon şirketleri arasında önemli bir köprüdür. Derneğimiz kendini ifade etmek ve faaliyetlerini duyurabilmek için medya ile sıkı ilişki içinde bilgi aktarmaktadır.

TUSİAD

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, 2 Nisan 1971 tarihinde, 17 iş adamı tarafından kurulmuştur. Kurulduğu tarihten itibaren ülke sorunlarına ağırlığını koymuş, Eğitimden toplumsal uzlaşmaya, devletin yeniden yapılanmasından seçim sistemine, sosyal güvenlikten uluslar arası entegrasyona pek çok konuda faaliyet göstermiştir. 1994 yılından bu yana çalışmalarını komisyonlar ve çalışma grupları aracılığı ile yürütmektedir. Bünyesinde 7 ana komisyon ve onlara bağlı çalışma grupları düzenli olarak toplanarak, görüşlerini TÜSİAD' a iletmektedir. Komisyon ve çalışma grupları, TÜSIAD' a üye iş adamlarından veya üye şirketlerin uzman katılımcılarından oluşmaktadır. Genel Müdürümüz, Sayın M. Kaan Dericioğlu, TUSIAD Fikri Halklar Çalışma Grubu üyesidir.

KOBİLINE

Koç Holding Bilgi Grubu ve Microsoft Türkiye işbirliği ile, KOBİler için oluşturulmuş, dinamik bir platform özelliği de olan ilk iş portalıdır. Stratejik ortakları, Koç.net, Microsoft Türkiye, KoçBank, Dünya Gazetesi,Ernst & Young, KoçBryce ve Logo Business Solutions,HP Türkiye 'dir. APB - KOBILINE işbirliği ile, kobiline üyelerine fikri haklar alanındaki gereksinimleri doğrultusunda korumaya yönelik taleplerin cevaplanması, başvuruların durumlarının on-line izlenmesi, yöneltilen sorunların on-line olarak cevaplanması konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır

 

 
©2008 ASYATURK CONSULTING  |  Hizmet Şartları ve Gizlilik İlkesi