BULUŞÇU FİZİKÇİLER

Barrow Isaac (1630-1677) İngiliz matematikçi Isaac, Newton’un öğretmeni.

Bertbollet, Claude-Louts Graf von (1748-1822) Fransız kimyager. Kimya terminolojisi üzerinde çalıştı ve tekstil endüstrisinde klorun beyazlatma maddesi olarak kullanılmasını sağladı.

Bragg, William Lawrence (1890-1971) İngiliz fizikçi, kristal ağlar üzerinde çalışmalar yaptı. Nobel Ödülü 1915

Chadwick, Sir James (1891-1974) İngiliz fizikçi, nötronu keşfetti. Nobel Ödülü 1935

Chladni, Ernst Florens Friedrich (1756-1827) Alman fizikçi. İlk akustik teorisini geliştirdi.

Clausius, Rudolf Julius (1822-1888) Alman fizikçi. Isı öğretisinin ikinci yasalarını yazdı ve Entropi kavramını belirledi.

Curie, Marie (1867-1934) ve Pierre (1859-1906) Fransız fizikçi ve kimyager. Radyoaktiviteyi araştırdılar.

Dalton, John (1766-1844) İngiliz doğa araştırmacısı ve öğretmen. Gazların termik genleşmeleri üzerinde çalıştı, kısmi basınç yasalarınıformüle etti. ”Atom” sözcüğünü o saptamıştır. Renk körlüğü olayını o keşfetmiştir.

Darwin Charles (1809-1882) İngiliz doğa bilimcisi. Kendi kendini ayarlayan evrim kuramını geliştirdi.

Davy, Sir Humphry (1778-1829) İngiliz kimyager. Elektro-kimyanın kurucusu.

Descartes, René (1596-1650) Fransız doğa bilimcisi ve filozof, analitik geometrini kurucusu.

Edison, Thomas Alva (1847-1931) Amerikalı buluşçu ve mühendis. Kendi kendini teknik alanında yetiştirdi ve 2000’den fazla aygıt ve sistem geliştirdi. Bunun yanında telgrafı, telefonu, gramofonu, ampulü ve sinema filmlerini daha da iyileştirdi.

Einstein, Albert (1879-1955) Alman Amerikalı fizikçi. Fizik dünyasında devrimler yarattı. Özel ve genel görelilik kuramını ortaya koydu.

Euler Leonhard (1707-1783) İsviçreli matematikçi. Varyasyon hesabını kurdu ve sayılar teorisine önemli katkılarda bulundu.

Flamsteed, John (1646-1719) İngiliz astronom. Greenwichrasathanesinin kurucusu. Yıldızların numaralandırılmasında bugün hala geçerli olan bir yıldızlar katoloğu hazırladı.

Fourier, Jean-Baptiste - Joseph Baron de (1768-1830) Fransız matematikçi ve fizikçi. Analitik ısı teorisi, olasılık hesapları, matematiksel istatistik.

Franklin, Benjamin (1706-1790) Amerikalı yazar, politikacı ve doğa bilimcisi, paratonerin mucidi. Kuzey Amerika’nın bağımsızlık ilanını imzalamıştır, Vali.

Galvani, Luigi (1737-1798) İtalyan anatomici ve fizikçi. Kurbağa bacakları deneyleri ile “hayvansal elektrik”i keşfetti.

Gauss, Carl Friedrich (1777-1855) Alman doğa bilimcisi. Newton ve Archimedes’in yanı sıra gelmiş geçmiş en iyi üç matemetikçiden biridir. Gökyüzü cisimlerinin devinimleri kuramı, Jeodezi’nin yeni yöntemlerinin mutlak ölçü sisteminin kurucusudur.

Gay-Lussac, Joseph-Louis (1778-1850) Fransız kimyager ve fizikçi. Gazların kurallarını buldu.

Helmholtz, Hermann von (1821-1894) Alman doğa bilimcisi. Optik, akustik, termodinamik, potansiyel ve dalga teorileri alanında araştırmalar yaptı.

Humholdt, Friedrich Heinrich Alexander Freiherr von (1769-1859) Alman doğa araştırmacısı. Dünyanın en büyük araştırmacılarından biridir. Çok sayıda araştırma gezisi yapmıştır. 60.000'in üzerinde bitki ve taş toplamıştır. Deniz akıntıları, volkanlar ve madencilik üzerinde çalışmalar yapmıştır.

Kirchhoff, Gustov Robert (1824-1887) Alman fizikçi. Spektral analizin
kurucusudur. Elektrik akımının ışık hızı ve ideal siyah cisim üzerinde çalışmalar yapmıştır.

Lagrange, Joseph Louis de (1736-1813) Fransız matematikçi, Newton’un mekaniğini matematiksel temellere oturtmuştur.

Lavousier, Antonie Laurent de (1743-1794) Fransız kimyager. Kimyadaki kesin ölçümleri belirledi, oksijenin nefes almada ve ateş yakmadaki önemini fark etti. Yeni bir kimyasal element sistemi kurdu.

Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716) Alman filozof, matematikçi ve fizikçi. Diferansiyel hesabı ve ikili (binary) sistemi geliştirdi.

Mayer, Robert von (1814-1878) Alman tıpçı. Enerjinin sakınımı ilkesini formüle etti.

Maxwell, James Clerk (1833-1879) İskoç matematikçi ve fizikçi. Modern elektrodinamiğin ve kinetik gaz kuramının kurucusudur. Elektromanyetik dalgaların varlığını tahmin etmişti.

Morse, Samuel (1791-1872) Amerikalı sanatçı, telgrafın ve Mors Alfabesinin geliştiricisidir.

Newcomen, Thomas
(1663-1729) İngiliz demirci. Alçak basınçlı bir buhar makinesinin mucidi.

Oerstedt, Hans Christian (1777-1851) Danimarkalı fizikçi ve kimyager. Modern elektrotekniğin temellerini belirlemiştir.

Papin, Denis (1647-1712) Fransız doğa araştırmacısı. Yemeklerin çabuk pişirilmesine yarayan bir buhar kazanı ve bir buhar basıncı tenceresi geliştirmiştir. Pistonlu atmosferik buhar makinesini ilk geliştirendir.

Poincaré, Henri (1854-1912) Fransız matematikçi. Diferansiyel denklem kuramının, madern topolojinin kurucusudur ve görelilik kuramının yolunu açmıştır.

Popow, Alexander Stepanowitch
(1859-1906) Rus fizikçi. Genişleme, yansıma ve elektromanyetik dalagaların kırılmalarını araştırdı. Çift kutuplu anteni buldu.

Röntgen,Wilhelm Conrad (1845-1923)
Alman fizikçi. Röntgen ışınlarını buldu.

Rutherford, Sir Ernest (1871-1937) İngiliz atom fizikçisi. Elementlerin parçalanmasını ve radyoaktif maddelerin kimyasını araştırdı.

Schickard, Wilhelm (1592-1635) Astronom, matematikçi, mekaniker ve doğu dilleri öğretmeni. 1623’te ya da 1630 yılında çarklı bir hesap makinesi geliştirdi.

Smithson, James (1765-1829) İngiliz aristokratlarındadır. Tüm mal varlığını Washigton D.C.’deki Smithsonian Enstitüsüne bağışlamıştır.

Sturgeon, William (1793-1850) İngiliz fizikçi. İlk elektrikli mıknatısı geliştirmiştir.

Thomson, Sir Joseph John (1856-1940) İngiliz fizikçi. Katot ışınlarının doğasını fark etti ve elektronların yükleriyle ilgili çalışmalar yaptı. Nobel ödülü 1906.

Torricelli, Evangelista (1608-1647) İtalyan fizikçi ve matematikçi. Galilei ile birlikte çalıştı. Civalı barometreyi buldu.

Westinghouse, George (1846-1914) Amerikalı mühendis. Trenlerde kullanılan hava basınç frenini buldu.Elektrik güvenliğinin kurucusudur.

 

 

 
©2008 ASYATURK CONSULTING  |  Hizmet Şartları ve Gizlilik İlkesi